Skriva berättelser – Nr 1

25,00 kr

”Skriva berättelser – Nr 1” är ett material som består av fyra delar. Varje del innehåller ett förslag på rubrik, början, huvudperson, problem, lösning och slut. Tanken med materialet är att ge eleverna en grundstruktur kring hur man kan strukturera upp en berättelse, dessutom kan materialet vara till stor hjälp när fantasin tryter.


Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader