Skapa en världskarta

kr30,00

Det här materialet är tänkt som en del i ett temaarbete.

Materialet består av idéer, tips och material till att skapa en världskarta.

I materialet finns 7 steg som kan ses som ett förslag på hur kartan kan arbetas fram och sättas ihop, men givetvis kan detta varieras beroende på vad du önskar ha med på kartan.

Tanken är att eleverna ska vara högst delaktiga och skapa med färg och kreativa idéer. Materialet utgör endast en grund som kan byggas på och anpassas till elevgrupp.

Materialet innehåller:

  • Exempelbild på färdigt resultat
  • Beskrivning av materialet
  • Två sidor med instruktioner för hur kartan kan arbetas fram och sättas ihop
  • Kopieringsunderlag: Ramar med världsdelarnas namn i
  • Kopieringsunderlag: Ramar med världshavens namn i
  • Kopieringsunderlag: Världsdelarna
  • Kopieringsunderlag: Ramar att rita och måla djur i
  • Kopieringsunderlag: Ramar att skriva fakta i om världsdelarna
  • Kopieringsunderlag: Extra ramar att skriva fakta i
  • Kopieringsunderlag: Extra ramar att rita, måla och skriva i (exempelvis berg, vattendrag och städer)

Har du funderingar på materialet är du välkommen att kika in på min instagram: @lararehassleus – där förklarar jag mer.

  Anmäl produkten
Skapare
0 out of 5
Kategorier: ,