Say three

kr15,00

Muntlig övning i engelska i form av ett spel.

Spelgrupperna behöver två tärningar och varsin färgpenna.

Eleverna spelar förslagsvis i par där den ena tärningen talar om vilken ruta vågrätt och den andra tärningen vilken ruta lodrätt de ska läsa i. De säger därefter tre exempel på temat i rutan, t ex body parts: arm, leg, chest, och kryssar därefter rutan med en färgpenna när de klarat uppdraget. Turen går vidare till nästa person osv.

Lycka till och hoppas övningen får igång eleverna i att prata engelska!

  Anmäl produkten