SANT ELLER FALSKT OM FN OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

kr15,00

En kooperativt lärande-struktur som heter sant eller falskt, här med fokus på FN och mänskliga rättigheter. Man jobbar i par, sedan i grupp och avslutar med diskussion i helklass.

  Anmäl produkten