Sammanställning Helklass WORD version kartläggning förskoleklass . Hitta språket och Hitta matematiken.

kr10,00

Sammanställnings för helklass till aktivitetskort kartläggning förskoleklassen. WORD version där det går att anteckna i dokumentet. Både för Hitta språket och Hitta matematiken i samma fil. 

  Anmäl produkten