Sagor: Rödluvan arbetsblad och förprogrammering

kr10,00

Sammanfatta sagan med en röd tråd  genom att skriva start, hinder, lösning och slut. Arbeta med början till programmering genom att följa pilarna och hitta det hemliga ordet.

  Anmäl produkten