Räkna till bilder

kr0,00

Här finns 15 stycken bilder där uppgiften är att räkna antalet föremål som visas. Siffrorna 1 – 5 samt siffror med tecken som stöd följer med för att klippa ut och användas till bilderna.

Detta material har laddats ned: 2150 gånger

  Anmäl produkten