Problemlösning addition och subtraktion, redigeringsbar i powerpoint

kr10,00

Eleverna tränar här på att skriva matematiska uttryck i addition och division och skriva svar med rätt enhet.

3 sidor med ett exempel och 16 problemlösningsuppgifter.

  Anmäl produkten