Practice spelling – adjectives, practice how adjectives is conjugated and spelled – 5 arbetsblad

12,00 kr

5 stycken arbetsblad som ämnar att utveckla elevens ordförråd i det engelska språket. Dessa arbetsblad fokuserar på ord tillhörande ordklassen adjektiv. Med hjälp av arbetsbladen ges eleven dels möjligheten att utveckla sin stavning men också kunskap kring hur adjektiven böjs.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader