Positionssystemet decimaler

kr10,00

Naturliga tal och decimaltal

Siffrans olika värde beroende på vilken plats i talet den har, dess platsvärde. 


  Anmäl produkten