Piratskatt, problemlösning på olika nivåer mellan 0-10000 med konkret material, 22 arbetsblad

10,00 kr

22 olika arbetsblad!
Undervisning på olika nivåer med konkret material – men bara en instruktion! Alla kan vara med och dela upp piraternas pengar efter sina förutsättningar. Använd låtsaspengar och dela upp dem på olika sätt i piraternas 3 skattkistor. De elever som ska arbeta med att dela upp 10 eller 20 kronor får arbeta med 1-kronor. De som ska dela upp 100 får 10-kronor osv. Det första 5 arbetsbladen används för att dela upp 10, 20, 100, 1000 och 10000 kronor. 
Arbetsbladen 6-20 innehåller öppna utsagor. På arbetsbladen 6-10 står det hur mycket pengar man ska lägga i första kistan. På arbetsbladen 11-15 är summan i mittenkistan bestämd och  på arbetsbladen 16-20 står det hur mycket pengar det ska finnas i sista kistan. Arbetsblad 21 kan ni själva fylla i summan på.

Skriv ut bladet med de 3 skattkistorna i A3-storlek.

Dessa övningar passar bra att jobba med 2 och 2.

Följ mig gärna på http://www.instagram.com/frokenmarita/ där jag kommer ge fler tips på bland annat hur man nivåanpassar i klassen.

Antal filer: 2
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader