Pi-dagen (en aktivitet med olika uppdrag att lösa i grupp)

kr15,00

Ett uppdrags-baserat material   där man arbetar tillsammans i grupper/lag.
Det är 8 uppdrag och det är sammansatt för pi-dagen men handlar också om att söka information, tidsuppfattning, historia och tangram bland annat och har inslag av rörelsemoment vid ett par uppdrag.

  Anmäl produkten