Mitt påskhäfte – lättare

40,00 kr

Detta material är en lättare variant på mitt andra material ”Faktatexter om påsken” och ”Mitt påskhäfte – svårare”. 

Det här arbetshäftet är tänkt till de yngre eleverna på lågstadiet eller till elever som behöver mindre textmängd. 

Faktadelen ingår i arbetshäftet och kommer högts upp på sidan som en läsdel, därefter följer några läsförståelse-frågor på texten och sedan en skapande uppgift tex. måla ett påskägg. Faktatexterna innehåller mindre fakta och frågorna att arbeta med efter texten är färre och enklare. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader