Mitt påskhäfte – svårare

30,00 kr

Om man har andra källor som berättar om påskens traditioner och den kristna tron så kan man använda arbetshäftet för sig. Annars finns det ett material ”Faktatexter om påsken” som passar ihop med det här materialet.  

Eleverna läser själva eller arbetar i grupper alternativt att läraren högläser från faktatexterna. Därefter går eleverna till arbetshäftet och arbetar med det uppslag som hör till faktatexten. Det finns en eller två arbetssidor till varje faktadel. De svarar på frågor kring texten och tränar sin läsförståelse och att formulera sig i skrift. De får även en skapande uppgift till varje faktadel tex. måla ett påskägg, skriva en dikt om påskliljor, måla en påskkärring…. 

En framsida i färg följer med materialet, men även en svart vit variant om man vill att eleverna ska få färglägga sitt eget arbetshäfte. Totalt 17 sidor.