NO-TV

kr10,00

Antal sålda: 30

Arbetsmaterial till programmet NO-TV på urplay.se taget från lärarhandledningen men gjort till ett färdigt material.

Endast till avsnitt om magnetism och densitet 

– Faktakort 
– Fördjupning 
– Begreppskort 
– Gemensamma aktiviteter 
– Frågor till helklass 
– Arbetsblad enskilt/par

Skapare : FrokenCaroline Kategori: