Naturväsen till serien ”Mytologerna” urpaly.se

kr60.00

I detta materialet får du:

* Utdrag utifrån LGR 22 åk 4-6

* Två faktatexter med introduktion till mytologi med frågor till.

* Ett arbetshäfte för eleverna med 8 faktatexter med frågor till texten samt en framsida. 

Följande naturväsen presenteras: jättar, troll, älvor, vättar, maran, näcken, skogsrået och lyktgubben. 

Du kan använda materialet fristående eller i samband med att du tittar på serien ”Mytologerna” på urplay.se där samtliga väsen finns med i olika avsnitt som är 9 min långa. Avsett för åk 4-6. 

  Anmäl produkten