Mitt nummer 0-999

kr3,00

Materialet är en A4 i stående format. Tanken är att utforska tal –  olika varje dag – genom att arbeta med det ur aspekterna:

  • udda eller jämnt
  • tiotal och ental
  • stava till talets namn
  • mer och mindre ( utifrån 100-rutan i en tänkt fortsättning)
  • dubbelt och hälften
  • talet i utvecklad form
  • färglägga talet ( utifrån multibasmaterialet)
  • största resp. minsta tal av siffrorna i mitt nummer

Pedagogen väljer lämpliga tal.

Materialet kan t.ex. vara en bra startuppgift / en rutin att starta lektioner med.

  Anmäl produkten