Min plan inför 2021

kr16,00

Nytt år, nya möjligheter! Använd detta tvåsidiga material som uppstart på terminen, som IUP och/eller inför utvecklingssamtal.

Det är viktigt att eleverna ges möjlighet och stöttning att fundera över den nya terminen och sätta ord på tankar, önskningar och mål.

Att stärka dem i att de kan förändra gamla beteenden kommer att hjälpa dem utvecklas ännu mer!

Lycka till med nya terminen!

  Anmäl produkten