Min faktabok om myror – 50 sidor

kr250,00

Det här häftet är fyllt med massa fakta om rödmyran/stackmyran/pissmyran.

Kärt barn har många namn!


Häftet innehåller 50 sidor fullproppad med faktatext, lättare skriv- och bilduppgifter om myran och mycket mera.


Materialet riktar sig till förskolebarn till elever i åk 6. 


VAD STÅR DET I LÄROPLANEN:


I Läroplan Lpfö 18 för förskolan står det att barnen skall förstå naturens kretslopp och hur vi gemensamt kan bidra till en bättre miljö. Läroplan för förskolan kommer vara grunden i arbetet med djur och natur på ett lustfyllt och lärande sätt för att öka barnens intresse och förståelse inom detta fokusområde.


I Läroplanen för årskurs 1-3 inom ämnet naturkunskap står det att eleverna ska kunna artbestämma och gruppera våra vanligaste förekommande insekter i vår närmiljö. I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter. Du ska utveckla kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om naturen runt omkring dig.


I läroplanen för årskurs 4-6 ska eleverna klara av enkla  fältstudier och experiment. Klara av planering, utförande och utvärdering.

Se hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Göra dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg. Samt göra tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.


I häftet ”Min faktabok om myror” eleverna ta del av fakta om myror med inriktning på den röda skogsmyran som berör ämnen som Naturkunskap, biologi, svenska, bild, musik och utomhuspedagogik. 

  Anmäl produkten