Memory och arbetsblad för addition och subtraktion 0-10 för förskoleklass/årskurs 1

15,00 kr

8 olika memory/spelkort med tillhörande arbetsblad som eleverna kan använda för att träna lilla plus och minus. 

Antal filer: 2
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader