Mattespel: Talföljder

kr15,00

Aktiviteten har till syfte att upptäcka mönster och fortsätta mönster i talföljder. Det medföljer två olika svårighetsgrader på spelet. 

Spelarna turas om att slå en tärning och gå det antal steg som tärningen visar. Spelaren utför uppdraget som beskrivs i den rutan spelaren hamnat på. 

På vissa rutor får medspelaren ge valfritt uppdrag till kamraten.

Aktiviteten kommer i två versioner, en version med instruktioner för läraren och en version utformad som en aktivitetsläxa. Aktivitetsläxan är en del i mitt material för intensivundervisning i matematik. 

Mattespel: Talföljder

kr15,00

  Anmäl produkten