Mattespel: Sambandet mellan addition och subtraktion TALFAMILJER

kr15,00

Aktivitet:

Det finns flera olika sätt att använda korten:

Finns i sjön

·     Dela inledningsvis ut tre kort till varje spelare. För att få en familj ska spelaren samla de fyra uttryck/kort som hör ihop. Detta gör spelaren genom att fråga valfri medspelare om hon/ han har ett efterfrågat uttryck/ kort. Om en medspelare inte har kortet svarar hen ”finns i sjön” och spelaren får ta upp ett kort ur högen.

Plocka de kort som hör ihop

·      Låt alla kort vara vända med bildsidan upp. Eleven får sedan bilda familjer med de uttryck som hör ihop.

Kooperativa strukturen ”Hör vi ihop?”

·     Alla elever får var sitt kort. Eleverna går därefter omkring i klassrummet och läser upp sitt uttryck för varandra. Om uttrycken/korten hör ihop går eleverna därefter vidare tillsammans för att leta efter sina andra kompisar. När gruppen samlat alla fyra kort/kompisar sätter sig gruppen ner.

Aktiviteten kommer i två versioner, en version med instruktioner för läraren och en version utformad som en aktivitetsläxa. Aktivitetsläxan är en del i mitt material för intensivundervisning i matematik.

Aktiviteten passar i helklass, mindre grupp och i specialundervisning och intensivundervisning.

Följ mej gärna på Skolmagi för att ta del av när fler material läggs upp. 

  Anmäl produkten