Mattespel: Positionsspel ”Störst flyger först”

kr15,00

Aktivitetens gång:

  • Deltagarna turas om att slå två stycken 10- tärningar och låter tärningarna bilda ett så högt tal som möjligt.
  • Resonera om lämplig placering av tärningarnas siffror, vilka tal kan tärningarna bilda? Vilket tal är högst?
  • Spelaren skriver därefter in talet på spelplanen och ”läser” talet.
  • Den spelare som fått högst tal i omgången tar en knapp eller annat litet föremål. Vill man tävla vinner den spelare som har flest knappar när raketen är full/flyger iväg.

Aktiviteten kommer i två versioner, en version med instruktioner för läraren och en version utformad som en aktivitetsläxa. Aktiviteten och aktivitetsläxan är en del i mitt material för intensivundervisning i matematik. 

Aktiviteten passar i helklass, mindre grupp och i specialundervisning och intensivundervisning.

  Anmäl produkten