Matematik med nyckelpigan

Vi
använder oss av nyckelpigan i matematiken i
förskoleklass.
Eleverna har fått klippa ut sin egen nyckelpiga, som vi använder i
undervisningen. Vi använder både prickar och
talkort
till nyckelpigan, beroende på elevens behov.

Användningsområden:

odela upp tal (talkamraterna)
odubbelt/hälften
okoppling siffra – antal

Material:

Nyckelpiga

Prickar

Talkort

Matematik med nyckelpigan

Detta material har laddats ned: 2363 gånger

  Anmäl produkten