Matematik

kr20,00

Här finns 50 sidor matematik med addition och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1-20. Några uppgifter som tränar antalsuppfattning ingår också hälsar apan Hubert som presenterar uppgifterna i häftet. 

Det ingår också en digitaluppgift med temat fem små apor hoppade i sängen.

  Anmäl produkten
Skapare
Kategori: