Månadskalender 2023-2024

25,00 kr

Månadskalender 2023-2024

Månadskalender som sträcker sig från augusti 2023 till augusti 2024. Kan användas såväl av lärare som av elever. Passar även att sätta upp i klassrummet eller  lärarrummet. 

Design och illustrationer av Malin Yngve. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader