Lindas utvärdering

Utvärdering av din lärare…

är tänkt att användas i slutet av terminen. 

Varje år brukar jag låta eleverna utvärdera mig som pedagog. Vad behöver jag utveckla.?

Denna finns i några olika versioner, 

ta den som passar dig och din klass bäst

Lindas utvärdering

Detta material har laddats ned: 1140 gånger

  Anmäl produkten