Lindas the book about me

50,00 kr

Material på 25 sidor för eleverna. 14 sidor med ”the book about me”, 7 av sidorna finns i en enklare och en svårare version. Utvärdering finns med. Pedagogisk planering samt ett förslag på arbetsgång finns med materialet (totalt 3 sidor Pedagogisk planering + mitt förslag till planering), Koppling till LGR 22.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader