Likhetstecknet – arbetsblad för begreppsförståelse

kr2,00

Ett arbetsblad som tydliggör likhetstecknets funktion. Addition och subtraktion med talen 0-8

  Anmäl produkten