Läsorm

kr10,00

Läsorm för eleverna att använda när de ska träna på berättande text. 

Dela ut ett kort per elev och uppmana dem att vara uppmärksamma under hela sagans gång. Varje elev får ett kort med ett nummer och en text på som tillsammans bildar en saga. 

Bilden på slide 6 kan användas som bakgrund under lektionens gång. 

  Anmäl produkten
Kategori: