Läsorm Ng-ljudet

kr0,00

Denna pdf-fil innehåller en läsorm med 32 kort. Eleverna tränar på att läsa ord med Ng-ljudets olika stavningar. De tränar bl.a. även på att lyssna, vara uppmärksam och vänta på sin tur.

Dela ut alla kort till eleverna. Varje elev ska ha minst ett kort var. De ska inte visa korten för varandra. Den som har kortet med en stjärna högst upp börjar läsa frågan på sitt kort. Den som ser det som frågas efter läser upp det som står på kortet. Läsormen är avslutad när man kommer till kortet med stjärnan längst ned.

Skriv gärna ut korten med pappret inställt i liggande format. Laminera korten så de håller längre.

Jag har även gjort ett memory med samma ord och bilder som i denna läsorm. Det finns i en annan fil för nedladdning.

Detta material har laddats ned: 1716 gånger

  Anmäl produkten
Kategorier: , Etiketter: , ,