Läslogg inför boksamtal

10,00 kr

Läslogg med frågor att använda under och/eller efter läsning samt inför boksamtal.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader