Läslistor i början av ettan. – Den allra första läsningen. Nivå 5

35,00 kr

Läslistor för år 1. //Passar också som Läsflytsträning för elever med läs och skrivsvårigheter.

Dessa läslistor passar fint vid läsinlärning enligt ljudmetoden. (Den mest effektiva läsinlärningsmetoden enligt forskning)

Tips är att arbeta med ett ljud i taget och bygga på med nya bokstavsljud allt eftersom. De följer en ordning som tagit fasta på att det ska vara lätt för eleverna att lära sig ljuda ihop bokstavsljud till ord. 

Detta är nivå 5. Se gärna mina läslistor i nivå 1-4 innan denna. 

De bokstäver som tillkommit här är: h, k, d, p. 

Använd gärna läslistorna för läsflytsträning även till elever som känner igen och kan läsa alla bokstäver. Listorna kan lamineras för att hålla längre. Använd med fördel som läsläxa. 

Se även mina andra material här på skolmagi, t.ex. skrivträna som följer läslistornas ordning. Bilderna är lika så det är lättare att se vilka som hör ihop. 

Lycka till!  

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader