Läsläxa under flera veckor till elever som behöver extra träning i sin tidiga läsinlärning, paket med 3 arbetshäften, infoblad till vh samt bokstavsljud-checklista

kr35,00

Ett paket som syftar till att stärka elever som behöver extra stöd i sin tidiga läsinlärning. Detta häfte ger föräldrar tydliga instruktioner hur de kan stödja sitt barn hemma för att utvecklas i sin läsning. 

  Anmäl produkten