Läs och para ihop – Hundar med fordon

kr15,00

Tips på hur du kan använda materialet: 

* Läs och para ihop rätt bild med rätt text. Detta kan göras enskilt eller i stationsarbete. Perfekt uppgift att använda till kooperativt arbete t.ex. fråga, fråga, byt. 

* Hörförståelse – du som pedagog läser högt texten och eleverna ska hitta rätt bild. Antingen så kan varje enskild elev ha ett kort eller så kan du placera ut bilderna i klassrummet/på tavlan. 

* Kan även användas som memory. 


Du kan även köpa detta material i ett paket med fler läs och para ihop. Då får du totalt fem olika material (med bland annat cupcakes, monster och fordon). 

  Anmäl produkten