Läs-förstå-räkna

5,00 kr

Perfekt som läxa eller ett test för att träna:
– läsförståelse i matte,
– uppställning med växling,
– symbolerna för ”mer än”, ”mindre än” och ”är lika med” samt
– problemlösning. 

2 sidor