Klippövningar 5

    kr20,00

    Klippövningar 5 är ett material som tränar finmotorik. Tanken med materialet är att man ska försöka klippa längs den streckade linjen.

      Anmäl produkten
    Skapare