Klippövningar 1

20,00 kr

Klippövningar 1 är ett material som tränar finmotorik. Tanken med materialet är att man ska försöka klippa längs den streckade linjen.