Interaktiv anteckningsbok matematik åk1 (f-2)

kr129.00

Jag kan inte vara mer entusiastisk till att lägga ut denna produkt. Den har tagit mig veckor att göra, men det har varit riktigt roligt. Den lämpar sig för elever i f-klass till åk2, men bäst för åk1. 

Vad är en interaktiv anteckningsbok?

Interaktiva anteckningsböcker är en unik form av anteckningar. Lärare guidar eleverna genom att skapa sidor med anteckningar om nya ämnen.
Istället för att vara i det traditionella linjära, handskrivna formatet så är
interaktiva anteckningar färgglada och spridda över sidorna. Interaktiva
anteckningar innehåller också ofta ritningar, diagram och 3D-element för att
göra materialet begripligt, intressant och relevant. Eleverna uppmuntras att
fylla i sina anteckningsblock på ett sätt som är vettigt för dem. Med denna
anpassning är inga två sidor exakt samma.

På grund av sin kreativa natur tillåter interaktiva anteckningsböcker eleverna att
vara aktiva deltagare i sitt eget lärande. Lärare kan enkelt differentiera
sidor för att tillgodose varje elevs nivåer och behov. Anteckningsböckerna
ordnas i följd, och eleverna kan skapa innehållsförteckningar när de skapar
sidor, vilket gör det enkelt för eleverna att använda sina anteckningsböcker
för referens under hela året. Det interaktiva, lättanpassade formatet gör
interaktiva anteckningsböcker perfekta för att engagera elever i att lära sig
nya koncept.

Att använda interaktiva anteckningsböcker kan ta så mycket eller så lite tid som du vill. Eleverna kommer initialt att ta längre tid att skapa sidor men blir
snabbare när de blir bekanta med processen att skapa sidor. Du kan välja att
bara skapa en anteckningsbokssida som en klass i början av varje enhet, eller
så kan du välja att skapa en ny sida för varje ämne inom en enhet. Du kan
bestämma vad som fungerar bäst för dina elever och ditt schema.

I produkten ingår: 
Framsida till lärarhandledningen
Lärarhandledning på alla uppgifter. 
I varje uppgift finns introduktion, interaktiv del samt reflektion. Flera av uppgifterna har även bildexempel på hur den interaktiva sidan ser ut när den är färdig. Flera sidor har också tipssidor på hur du kan introducera innehåll för eleverna. 

Elevdel 
Framsida och interaktiva sidor. 

Innehållet på uppgifterna: 
*Läsa och skriva siffor
*Tiotal och ental
*Använda en hundratavla
*Tvåsiffrigt platsvärde
*Addera och subtrahera tio
*Jämföra siffror
*Addition
*Kommutativa lagen
*Associativa lagen
*Faktafamilj
*Dubbelt så mycket
*Saknar en term
*Räkna vidare
*Problemlösning addition
*Problemlösning addera tre nummer
*Subtraktion
*Problemlösning subtraktion
*Problemlösning jämföra belopp
*Matematiksymboler
*Använda en tallinje
*Lika med tecken
*Addition och subtraktionsfakta
*Sortera objekt på längden
*Mäta med hjälp av saker
*Klockan- hel timme
*Klockan – halv timme
*Grafer och data
*Geometri platta former
*Geometri- tre dimensionellt
*Analysera geometriska former
*Kombinera former
*Relatera former till verkliga objekt
*Bråkform geometri

  Anmäl produkten