Interaktiv anteckningsbok matematik åk1 (f-2) 92+35 Sidor!!!

kr100,00

Detta är en MASSIV produkt som jag lagt ner min själ i att göra. 
Den innehåller två böcker, en elevbok (35 sidor)och en lärarhandledning (92 sidor). 

Förhandssidorna: På förhandssidorna hittar du information om
vad en interaktiv anteckningsbok är för något, hur man gör en
interaktiv anteckningsbok, samt vilken typ av anteckningsbok
som man ska använda. 

Handledningssidorna: Dessa sidor är din lektionsplanering
och handleder dig som lärare hur du kan introducera
innehållet (se rubrik på varje sida), samt skapa interaktiva
sidor i anteckningsboken tillsammans med eleverna. På
handledningssidorna står även en liten reflektion.
Reflektionen gör man sist av allt på sin lektion. Då gör
eleverna den på vänster sida i sin bok.

Interaktiva sidor: Dessa sidor är de interaktiva
sidorna, dvs. de som finns med i elevmappen. Dessa
sidor ska skrivas ut till varje elev så de kan klippa och
klistra in dem i sin anteckningsbok. Smidigast är att
skriva ut hela elevmappen, så slipper du sortera ut
dem ifrån lärarhandledningen.

Introduktionssidor / Tipssidorna: På handledningssidorna så tipsar
jag om att du som lärare kan introducera innehållet med hjälp av
mina introduktionssidor/tipssidor som jag kallar dem.
Du väljer själv om du vill visa sidorna på en projektor, smartboard
eller om du vill rita av vissa delar själv på klassrummets white
board. I elevernas anteckningsböcker är tanken att de ska skriva
av/ rita din introduktion på vänster sida och limma in de interaktiva
sidorna på högersidan. För de elever som tycker det momentet är
svårt så kan de limma in denna sidan där istället.
Exempel 1 för interaktiv anteckningsbok.
Eleven antecknar lärarens genomgång.
Exempel 2 för interaktiv anteckningsbok. Eleven klistrar in en
introduktionssida som berör innehållet istället för att anteckna. 

  Anmäl produkten