Instructive text – Recipe for the perfect toast

kr10,00

How to make the perfect toast. Låt eleverna skriva en instruerande text på engelska om hur man gör den perfekta toasten. Eleverna kan till sin instruerande text färglägga sin toast och/eller de fyllningar som finns med på arbetsbladet. Låt eleverna sedan presentera sin instruerade text i mindre grupp eller helklass. Ett roligt sätt att utveckla elevernas kommunikativa förmåga och ordförråd i ämnet engelska. 

  Anmäl produkten