Insekter i närmiljön

kr18,00

Insekter i närmiljön är ett material som innehåller olika enkla faktatexter med rubriker. 

– Nyckelpigan

– Grodan

– Fjärilen

– Humlan

Till varje text finns olika arbetsblad (lucktext, livscykel och sexfältare).
Lucktexten finns i två olika nivåer, en med mer text och en med mindre text.
  Anmäl produkten
Skapare
Kategori: