grodans livscykel flippbok och finskrivning

kr10,00

Eleverna kan färglägga grodan som de vill. Kul med lite fantasigrodor. Sedan ska de klippa ut delarna och limma ihop dem till en flippbok.

Finns även en stencil för att träna finskrivning. Framförallt för de yngre barnen.

  Anmäl produkten