Forntiden – tidslinje

kr30,00

En tidslinje där avståndet och tidsuppfattningen över olika epokers längd är i fokus. Tidslinjen behandlar 3000 år av istiden, jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern, järnåldern, medeltid och ny-tid. Tidsintervallet belyser ett tidsspann på 500 år mellan de större bubblorna vilket även står skrivet. Det finns informationskort kopplade till varje epok som exempelvis beskriver levnadssätt, fornlämningar och begravningssätt. För att påvisa världens progression under samma tidsålder finns även informationskort som belyser andra kulturers utveckling som kan sättas upp som kontrast till utvecklingen i norden. I paketet finns även en bildbank för de tidslinjer som saknar bildstöd, där samma bildstöd som finns i tidslinje ett finns som en resursbank istället. Det finns tre olika sorters golv-tidslinjer och en vägg-tidslinje. 

 • Golv-tidslinje 1 
  • (bild 1) Spår efter människor och djur mellan bilderna och bildstöd vid sidan om, tex samlare och jägare, djur som levde under istiden. 
 • Golv-tidslinje 2
  • (bild 2) Spår efter människor och djur men utan bildstöd 
 • Golv-tidslinje 3
  • (bild 3) Bilderna är ordnade på en rak linje utan eventuella distraktioner av spår eller ”snåriga” tidslinjer. 
 • Vägg-tidslinje
  • En rak tidslinje som är liknande golv-tidslinje 3 men som är anpassad för att ha på väggen istället. 


 • När materialet köps så kommer du att på en länk till min google drive där materialet finns. Om problem skulle uppstå med filen så finns min mail i dokumentet, ta kontakt med mig så att jag kan dela materialet direkt med dig istället! 
  Anmäl produkten