FN och Barnkonventionen – läsförståelse och presentationsmall

kr25,00

Detta material består av ett läsförståelsehäfte om FN och barnkonventionen. Materialet ger eleverna en inblick i:

– Vad FN och barnkonventionen är.
– När FN grundandes, syftet, samt var huvudkontoret finns.
– FN 4 huvudmål.
– Syftet med barnkonventionen.
– Några artiklar ut barnkonventionen.
– Presentationsmall om en konvention.

Materialet används under 1-2 lektioner.
Jag har använt detta material för åk 4 och 5 men det går även att använda i en åk 6.

Jag rekommenderar att titta på kunskapsklipp från sli.se i samband med detta material för att ge en helhetsbild och en verklighetsuppfattning om vad FN och barnkonventionen gör. 

Jag rekommenderar även att skriva ut Barnkonventionen från unicef.se och använda det som underlag till elevernas presentation (se bild 2).

Tack för att du laddar ner mitt material! 🙂

FN och Barnkonventionen – läsförståelse och presentationsmall

kr25,00

  Anmäl produkten