Flikbok Konstens grunder NR 6 – Struktur/textur

kr50,00

Klipp ut alla delarna och limma ihop dem eller använda häftapparat beroende på ålder. Det kommer att bli en interaktiv lärobok för eleverna i ämnet bild.

Element är alla delar som tillsammans bygger en bild. Det kan vara ytor, linjer, färger, tecken och former. Bildelement har stor betydelse för det man vill berätta och gestalta när man framställer en bild. I arbetet med att bygga upp en bild kan bildelement hanteras på flera olika sätt, samtidigt eller var för sig.”
(ur Kommentarmaterial till kursplanen i bild, Skolverket 2011)

  Anmäl produkten