Finns i sjön – feelings

8,00 kr

Behandlar känslorna på engelska med olika representationer av känslan, då sad tillexempel inte enbart betyder att man gråter. 

Innehåller känslorna 

  • Sad
  • Happy
  • Angry
  • Sleepy
  • Surprised
  • Scared
  • Shy
  • Hungry

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader