Faktatext om manet – mall med fem fakta

    kr10,00

    Med hjälp av mallen kan eleverna skriva en faktatext om maneten. Mallen har fem fakta som eleverna kan ta hjälp av och utgå från när de skriver sin text. Eleverna skulle även kunna söka upp ytterligare fakta på nätet och på så vis utveckla sina faktatexter men också öva på att söka fakta på nätet och hur man kan vara källkritisk. Låt eleverna skriva var sin faktatext om samma djur eller var sitt djur för att sen presentera i mindre grupp eller helklass. 

      Anmäl produkten