Faktatext / mall med fem fakta om respektive djur – (elefant, zebra, giraff)

kr15,00

Med hjälp av mallen kan eleverna skriva en faktatext om antingen elefanten, zebran eller giraffen. Respektive mall har fem fakta som eleverna kan ta hjälp av och utgå från när de skriver sin text. Eleverna skulle även kunna söka upp ytterligare fakta på nätet och på så vis utveckla sina faktatexter men också öva på att söka fakta på nätet. Låt eleverna skriva var sin faktatext om samma djur eller var sitt djur för att sen presentera i mindre grupp eller helklass. 

  Anmäl produkten