English speaking countries

kr20,00

Hur kommer det sig att engelska har blivit ett världsspråk? I vilka länder pratar man engelska? Varför är det bra att lära sig engelska? Detta är ett arbetshäfte som besvarar dessa frågor.

Materialet innehåller:

* Faktatexter kring varför engelska blivit ett världsspråk och vilka länder som talar engelska med tillhörande frågor. 

* Karta över det brittiska imperiets spridning.

* Flaggor att måla. 

* Checklista för eleverna att använda vid eget arbete kring olika länder.

* En skrivmall för att lära sig om ett land där man talar engelska. 

* Kopplingar till det centrala innehållet och kunskapskraven i LGR-22 kring ett arbetsområdet  med engelskspråkiga länder. 

English speaking countries

kr20,00

  Anmäl produkten