Engelskauppgift SMINK

0,00 kr

Intressestyrd enkel arbetsuppgift skapad utifrån elev som intresseras särskilt av smink.
För flertalet elever kan det underlätta för koncentrationsförmågan att skapa uppgifter kopplade till individens intresse. 


Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader


Detta material har laddats ned: 120 gånger

Skapare : Tempus Kategori: